Vill du också utvecklas på jobbet – varje dag?

På SBC möter vi dagligen kunder med olika behov och preferenser. För att kunna möta dem på bästa sätt välkomnar vi medarbetare med olika erfarenheter, kompetenser och bakgrund. Vi jobbar långsiktigt för att vara en hållbar och attraktiv arbetsgivare – och där spelar vår värdegrund en stor och viktig roll. Vi är affärsmässiga när det gäller att skapa långsiktiga relationer och leverera tjänster med hög kvalitet och god service. Vi presterar bäst när vi samverkar med varandra och hela tiden strävar efter nya lösningar och möjligheter till förbättring. Och vi levererar kundnytta när det gäller att ta ansvar och hålla vad vi lovar.


Hos oss är du en del av en helhet

Ett varumärke är ett löfte och alla som jobbar hos oss representerar SBC. Vi tror på frihet under ansvar och har stort förtroende för hur du hanterar ditt arbete. I gengäld kan du lita på att vi gör allt för att du ska ha rätt förutsättningar och kontinuerlig utveckling för att lyckas i ditt uppdrag.

Chefer och ledare på SBC finns till för dig. Att driva engagemang, skapa starka team och sätta en klar riktning är några av de viktigaste uppgifterna våra chefer och ledare har och vi har ett stort fokus på personlig utveckling, kommunikation och delaktighet. Hos oss är det högt i tak och du har stora möjligheter att involveras och påverka. Vill du också jobba i fastighetsbranschen – på ett företag som vill lite mer?

Det här är vi i siffror

0

medarbetare

0

bildades SBC

0

miljoner kronor i omsättning

Gillar du också att ge lite mer? Vi vill ge dig ännu mer tillbaka!

Det är viktig för oss att alla medarbetare inom SBC känner sig uppskattade och delaktiga. Vi jobbar ständigt med att tydliggöra medarbetarnas bidrag till företagets långsiktiga mål och Vision. Vår tro är att engagerade och nöjda medarbetare ger nöjda kunder och vi jobbar aktivt med frågor som rör detta.

Vi bryr oss om våra medarbetare och den roll arbetet har i deras liv. Vi respekterar varandra och stödjer dem som behöver stöd. Vi delar med oss av vår kunskap, expertis och våra resurser på ett proaktivt och aktivt sätt. Vi har ett öppet och inkluderade förhållningssätt och lyssnar på varandra. Våra chefer är till för dig som medarbetare och vi jobbar med ett coachande ledarskap i vardagen!