Vill du också utvecklas på jobbet – varje dag?

På SBC möter vi dagligen kunder med olika behov och preferenser. För att kunna möta dem på bästa sätt välkomnar vi medarbetare med olika erfarenheter, kompetenser och bakgrund. Vi jobbar långsiktigt för att vara en hållbar och attraktiv arbetsgivare – och där spelar vår värdegrund en stor och viktig roll. Vi är affärsmässiga när det gäller att skapa långsiktiga relationer och leverera tjänster med hög kvalitet och god service. Vi presterar bäst när vi samverkar med varandra och hela tiden strävar efter nya lösningar och möjligheter till förbättring. Och vi levererar kundnytta när det gäller att ta ansvar och hålla vad vi lovar.


Våra lediga tjänster

Söker du praktik eller vill skicka in en spontanansökan?

Dina karriärmöjligheter

Vi bryr oss om våra medarbetare och den roll arbetet har i deras liv. Vi respekterar varandra och stödjer dem som behöver stöd. Vi delar med oss av vår kunskap, expertis och våra resurser på ett proaktivt och aktivt sätt. Vi har ett öppet och inkluderade förhållningssätt och lyssnar på varandra. Våra chefer är till för dig som medarbetare och vi jobbar med ett coachande ledarskap i vardagen!

Vi tror på frihet under ansvar och har stort förtroende för hur våra medarbetare hanterar sitt arbete. I gengäld ska medarbetarna kunna förlita sig på att de har rätt förutsättningar och kontinuerlig utveckling för att lyckas i sitt dagliga arbete. Under 2019 kommer vi att sjösätta SBC Academy. Ett internprogram där alla medarbetare kommer att kunna ta del av en professionell introduktion och fortlöpande vidareutbildning i sin anställning, men även möjliggöra utveckling i nya roller och uppdrag på SBC.

Det här är vi i siffror

0

medarbetare

0

bildades SBC

0

miljoner kronor i omsättning

Balans i livet

SBC månar om medarbetarnas hälsa och möjlighet till balans mellan arbete, fritid och familjeliv. Detta säkrar vi genom att alla medarbetare på SBC har rätt till friskvårdsbidrag, företagshälsovård för att få hjälp med hälso- och arbetsmiljöfrågor, rådgivning, hälsoundersökningar, ergonomi, sjukgymnastik och rehabilitering.

För att främja gemenskapen och en god ton på arbetsplatsen har SBC en aktiv personalförening Casa Nostra, som genomför aktiviteter för alla medarbetare! Detta inkluderar allt ifrån takvandringar till lopp som Vårruset och Tough VIking som vi springer tillsammans.

Alla är lika värda

På SBC möter vi dagligen kunder med olika behov och preferenser. För att kunna möta dem på bästa sätt välkomnar vi medarbetare med olika erfarenhet, kompetens och bakgrund. För oss på SBC är det en självklarhet att arbetsplatsen ska speglas av likabehandling , mångfald och vara fri från kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering.

I december år 2017 inledde SBC ett samarbete med hjälporganisationen Hand in Hand som bekämpar fattigdom genom hållbart entreprenörskap. Vi har i samband med detta valt att instifta SBCs resestipendium som årligen tilldelas medarbetare som lever företagets värderingar och ledord. Dessa personer får följa med på en resa till vår värdby i Indien.